Redegørelse

Tillægget tager bl.a. udgangspunkt i en analyse af behovet for ny udvalgsvarehandel i hele kommunen de næste 12 år som supplement til detailhandelsanalysen fra 2015. Analysen viste, at Randers by som helhed står stærkt i forhold til oplandet, men også at der er en stadigt stigende konkurrence imellem Randers Midtby og Paderup, som over de sidste 20 år har betydet, at bymidtens omsætning er faldet med 800 mio. kr., mens omsætningen i Paderup er steget med 700 mio. kr.

I analysen er der opstillet tre scenarier for det fremtidige behov for udvalgsvarer i hele Randers Kommune over de kommende 12 år (med undtagelse af bilforhandlere). Afhængigt af samfundsudviklingen spænder behovet for udvalgsvarehandel fra minus 6.900 m2 til plus 16.300 m2. På nuværende tidspunkt er der således planlagt for betydelig mere udvalgsvarehandel, end der må forventes at blive behov for.

Dette kommuneplantillæg omfatter Randers Kommunes mål og retningslinjer for detailhandel, samt rammeområde 1.09.C.1 - Marsvej og Neptunvej og rammeområde 1.09.C.2 - Merkurvej, der tilsammen udgør aflastningscenter Paderup. Tillægget indeholder desuden en mindre ændring af områdets etageantal fra 2½ til 3 etager.

Rammeområderne ses af nedenstående kort.