1.09.C.1(T22) - Marsvej og Neptunvej

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannummer

  1.09.C.1(T22)

 • Generel anvendelse

  Centerområde

 • Specifik anvendelse

 • Områdets anvendelse

  Centerformål: Butikker, hotel, restaurant, klinikker, kontorerhverv, serviceerhverv og ikke generende fremstillingsvirksomheder i tilknytning til butikkerne, boliger og offentlige formål, institutioner med centerfunktion og parkering.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimalt etageantal

  12

 • Maksimal bygningshøjde (m)

  3

 • Maksimal bebyggelsesprocent

  60% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Højeste andel af bebygget grundareal (%)

  60%

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Specifik anvendelse

  Aflastningsområde

 • Øvrige bestemmelser

  Detailhandel: Det maksimale bruttoetageareal for den enkelte butik for henholdsvis dagligvare- og udvalgsvarebutikker må ikke overstige 1.200 m2 og 5.000 m2. Bruttoetageareal for den enkelte udvalgsvarebutik må ikke være mindre end 500 m2. Samlet bruttoetageareal til butiksformål i aflastningscenteret (omfattende ramme 1.09.C.1 og 1.09.C.2) er højst 86.000 m2.

1.09.C.1(T22)