Baggrund og formål

Som følge af den reviderede planlov og en række konkrete ønsker til nye butiksområder i Randers, blev der fra 29. november 2017 til 19. januar 2018 gennemført en fordebat om udvalgsvarehandel i Randers.

Fordebatten havde til formål at indkalde til ideer og forslag til den fremtidige udvikling af bymidten og aflastningsområdet i Paderup, herunder hvilket butiksliv, der i fremtiden kan udvikles langs de store indfaldsveje.

På baggrund af ovennævnte fordebat besluttede byrådet 19. marts 2018 at:

  • der ikke skulle planlægges for nye aflastningscentre,
  • kommuneplanen skulle ændres for aflastningscenter Paderup, så


a) rammen for detailhandel i aflastningscenter Paderup reduceres fra 93.000 m2 til 86.000 m2 (hvormed restrummeligheden sænkes fra 17.000 m2 til 10.000 m2),

b) minimumsbutiksstørrelse for udvalgsvarebutikker fastholdes på 500 m2, og

c) der ikke kan planlægges for overdækkede butikscentre.

Dette tillæg 22 til Randers Kommuneplan 2017 er udarbejdet i forlængelse af fordebatten ’Detailhandelsstrategi for udvalgsvarer 2018’, der omhandler ændring af dele af kommuneplanens indhold for detailhandel. Forslaget indeholder ud over udmøntningen af byrådets beslutning om aflastningscentret også en række ændringer i form af tilpasning til den ændrede planlov. Derfor er der både ændringer til retningslinjer og rammer i dette tillæg.