Baggrund og formål

Lokalplan 672 for ”Skolebyggeri ved Forberedelsesskole Randers” er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, derfor ledsages lokalplanen af Kommuneplantillæg 21. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.