Ændringer med dette tillæg

Planlægningen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bebyggelsesprocent og forudsætter derfor, at der vedtages et tillæg til Kommuneplanen 2017, hvor den maksimale bebyggelsesprocent ændres fra henholdsvis 155 og 195 til 250.