Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et område ved Haslund Klostervej og Møllevangsvej, og omfatter flere boliger og erhverv samt forskellige idrætsfaciliteter såsom fodboldbaner, tennisbane og hal.

Baggrunden for tillæg 20 til kommuneplan 2017 er primært et ønske om at give en eksisterende virksomhed indenfor området mulighed for at udvide - ved at tilkøbe en mindre del af idrætsområdet. Området skal derfor ændres fra idrætsområde til erhvervsområde.

I det nordøstligste hjørne af idrætsområdet tilføres et mindre areal til idrætsområdet, som anvendes i forbindelse med tennisbanen, men som planmæssigt er omfattet af bestemmelserne for kolonihaveområdet nord for.