Ændringer med dette tillæg

Rammeområde 3.03.R.1 til rekreativt område ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Zonestatus og fremtidig zonestatus ændres til byzone

Rammen kaldes herefter for 3.03.R.1(T20).

 

Rammeområde 3.03.R.2 til kolonihaveområde ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Rammen kaldes herefter for 3.03.R.2(T20).


Rammeområde 3.03.BE.2 til blandet bolig- og erhvervsområde ændres som følgende:

Afgrænsningen justeres som vist på kort.

Bygningshøjde:

Ændres fra 8,5 m til 10 m.

Bebyggelsesprocent:

Bestemmelserne ændres fra:
Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 15% for boligbebyggelse, 30% for erhvervsbebyggelse og 40% for øvrig bebyggelse. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

til

Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 40% for boligbebyggelse, 50% for erhvervsbebyggelse og 40% for øvrig bebyggelse. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

Bebygget grundareal: - slettes.

Miljøklasse: Ændres fra 1-3 til 1-4.

Rammen kaldes herefter for 3.03.BE.2(T20).