Redegørelse

Udarbejdelse af Lokalplan 637 tjener to formål, dels at udnytte muligheden for at disponere områdets parkering med henblik på en bedre udnyttelse af parkeringskapaciteten, og dels at give mulighed for opførelse af et nyt halbyggeri ved Arena Randers.

Området er i Kommuneplan 2017 omfattet af kommuneplanrammerne 1.06.R.11, 1.06.BE.3, 1.06.O.4 og 1.02.O.14. Området er udlagt til en kombination af offentlige formål og rekreative formål til offentlige fritidsformål, samt bolig- og erhvervsformål.


Da Lokalplan 637, for området ved Randers Stadion, ikke er i overensstemmelse med to af områdets kommuneplanrammer er nærværende Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 udarbejdet. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens hovedstruktur.


For området gælder desuden følgende lokalplaner: Lokalplan nr. 513 - Sportscollege, Lokalplan nr. 578 - Randers Svømmebad, Lokalplan nr. 588 - Randers Stadion, Nordtribunen og Lokalplan nr. 613 - Hotel ved Randers Svømmebad.