Baggrund og formål

Endelig vedtagelse af Lokalplan 637 forudsætter ændringer til den gældende kommuneplan i form af et kommuneplantillæg. Tillæg 2 til Kommuneplan 2017 har været offentliggjort fra 8. februar 2017 til 5. april 2017 samtidig med forslag til Lokalplan 637 har været i høring.

Da Lokalplan 637 for området ved Randers Stadion ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages lokalplanen af Tillæg 2 til Kommuneplan 2017. Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.