Ændringer med dette tillæg

Med kommuneplantillæggets vedtagelse vil følgende tre kommuneplanrammer blive tilpasset - som vist på nedenstående kort.

  • 1.06.R.11 udlagt til rekreative formål til offentlige fritidsformål (rammegeometri ændres),
  • 1.06.O.6 udlagt til offentlige formål (ny rammegeometri og nye bestemmelser), og
  • 1.02.O.14 udlagt til offentlige formål (rammegeometri uændret og nye bestemmelser).

Området er omfattet af kommuneplanens retningslinjer for Den grønne struktur i byområder (Gs. 4), der angiver at rammeområde 1.06.R.11 fastholdes til fritidsformål, der søger at bevare byens grønne rekreative områder. Særligt kan ’Skolestien Vestervang’ (rammeområde 1.06.R.15) indtænkes i den grønne struktur, sådan at stiforbindelsen kan videreføres gennem området til Viborgvej.


Den ønskede anvendelse er desuden udmøntet i Lokalplan 637 og nærværende Tillæg 2 til Kommuneplan 2017, der bringer lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen.