Rammer

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

1.02.O.1 - Plejehjem Søren Møllers Gade

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.