Ændringer med dette tillæg

Med kommuneplantillæg 18 ændres områdets anvendelse fra offentlige formål til boligformål med fællesanlæg og institution.

Rammerne, der udlægges med Tillæg 18, afgrænses således:

Tillæg 18 aflyser ramme 1.02.O.1: