Baggrund og formål

Randers Byråd vedtog den 6. november 2017 en præcis placering af Klimabroen som er en central brik i realiseringen af Byen til Vandet, som er et langsigtet projekt for klimasikring og omdannelse af havneområder langs fjorden, til nye attraktive boligområder og grønne områder.

Se evt. videre på byentilvandet.randers.dk om Byen til Vandet.

Dette kommuneplantillæg har til formål at justere kommuneplanens retningslinjer i forhold til ovennævnte beslutning i byrådet:

  • At ændre mål 2 i kommuneplanens afsnit om Veje, så der ikke længere arbejdes for flere nye forbindelser i relation til Byen til Vandet, men én enkelt ny forbindelse over fjorden i Randers by.
  • At fjerne reservationen til dele af vejanlæg til Klimabroen, da disse dele ikke længere er aktuelle.
  • At fjerne reservationen til vejanlæg (Dronningborglinjen), som ikke længere er aktuel.
  • At udlægge en ny reservation til vejanlæg til klimabroen, så den følger byrådets beslutning.
  • At udlægge en ny reservation til vejanlæg fra krydset mellem Clausholmvej og Grenåvej frem til en ny havnevej.

Se evt. videre på kommuneplan2017.randers.dk/dk/maal-og-retningslinjer/vej-og-trafik/veje/ om kommuneplanens retningslinjer for veje.

De ovennævnte ændringer i vejreservationerne sker via retningslinjer til kommuneplanen. Der er ingen rammer der ny-udlægges, ændres eller ophæves med dette tillæg.