3.01.BE.5(T16) - Langå Stationsområde

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannummer

  3.01.BE.5(T16)

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Specifik anvendelse

 • Områdets anvendelse

  Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimalt etageantal

  12

 • Maksimal bygningshøjde (m)

  2.5

 • Maksimal bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Min. miljøklasse

  1

 • Maks. miljøklasse

  3

 • Specifik anvendelse

  Område til offentlige formål, Erhvervsområde, Boligområde

 • Vej- og stiforhold

  Der kan etableres en sti over banen.

 • Øvrige bestemmelser

  Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 12 meter, dog er vandtårnet undtaget.

3.01.BE.5(T16)