3.01.BE.5(T16)

static-map
 • Plannummer

  3.01.BE.5(T16)

 • Generel anvendelse

  Blandet bolig og erhverv

 • Områdets anvendelse

  Bolig- og erhvervsformål samt offentlige formål, herunder institutioner og faciliteter til fritids- og kulturformål.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimalt etageantal

  2.5

 • Maksimal bygningshøjde

  12

 • Maksimal bebyggelsesprocent

  40% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Min. miljøklasse

  1

 • Maks. miljøklasse

  3

 • Specifik anvendelse

  Boligområde, Erhvervsområde, Område til offentlige formål

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Bebyggelsen må ikke opføres i mere end 12 meter, dog er vandtårnet undtaget. Bebyggelse må ikke opføres i mere end 2,5 etager. Bebyggelsesprocenten i området må ikke overstige 40. Bebyggelsesprocenten gælder for den enkelte ejendom.

 • Miljøforhold

  I området kan der etableres virksomheder svarende til miljøklasse 1-3

 • Vej- og stiforhold

  Der kan etableres en sti over banen.