Baggrund og formål

Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 omfatter udvidelse af et eksisterende rammeområde til boliger, 1.04.B.25, der ligger vest for Skovgårdsvej i Vorup, samt udpegning af et nyt rekreativt rammeområde benævnt 1.04.R.13. Tillægget har til formål at udvide det eksisterende rammeområde til boliger mod nord og vest og samtidig ændre en del af landområde 1.04.L.2 til rekreative formål 1.04.R.13.

Forslag til Tillæg 15 er udarbejdet for at gøre det muligt at lokalplanlægge for et nyt boligområde med en tilhørende støjvold på den vestlige side at skovområdet, som skal sikre de nye boliger mod trafikstøj.