Ændringer med dette tillæg

Der er udelukkende tale om en geografisk ændring af rammeområde 1.04.B.25 – Fuglsangsvej. Bestemmelserne forbliver de samme, og området vil fremadrettet kaldes 1.04.B.25(T15).

En del af rammeområde 1.04.L.2 ændres fra landområde til rekreativt rammeområde benævnt 1.04.R.13. Ændringerne bliver som følgende:

Områdets anvendelse: ændres fra "offentlig natur- og udflugtsområde", til "rekreative formål så som grønt område, støjvold og lignende"

Bebyggelsens omfang: ændres fra "i området kan der opføres enkelte mindre bygninger til serviceformål og publikumsbetjening", til "området skal friholdes for bebyggelse af enhver art"

Rammen for landområdet tilpasses geografisk til ændringerne i ramme 1.04.B.25 og den nye rekreative ramme 1.04.B.25 og kaldes fremadrettet 1.04.L.2(T15). Bestemmelserne i landområdet ændres ikke.