Rammer

Nye rammer, der udlægges ved vedtagelse af tillægget

1.01.C.13(T12) - Dytmærsken
1.01.C.5(T12) - Brødregade

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

1.01.C.5 - Brødregade

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.