Baggrund og formål

Da Lokalplan 660 for området ved Dytmærsken ikke er i overensstemmelse med kommuneplanen, ledsages lokalplanen af Tillæg 12 til Kommuneplan 2017.Tillægget skal sikre, at planlovens krav om, at lokalplanlægningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen, er opfyldt.