Ændringer med dette tillæg

Planlægningen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens bebyggelsesprocent og forudsætter, at der vedtages et tillæg til kommuneplanen, hvor den maksimale bebyggelsesprocenten ændres fra 240 til 310.