1.04.E.8(T10)

static-map
 • Plannummer

  1.04.E.8(T10)

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsområde, lettere industri, service-, lager- og værkstedsformål.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimalt etageantal

  2

 • Maksimal bygningshøjde (m)

  15

 • Maksimal bebyggelsesprocent

  35% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Min. miljøklasse

  1

 • Maks. miljøklasse

  3

 • Specifik anvendelse

  Let industri og håndværk

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Erhvervsbygninger med driftsanlæg, lagerbygninger, administrationsbygninger, butiksbebyggelse.