1.04.E.2(T10) - Kertemindevej

static-map
Henter kort...
static-map
 • Plannummer

  1.04.E.2(T10)

 • Generel anvendelse

  Erhvervsområde

 • Specifik anvendelse

 • Områdets anvendelse

  Erhvervsformål, lettere industri, service-, lager- og værkstedsvirksomhed.

 • Fremtidig zonestatus

  Byzone

 • Maksimalt etageantal

  10

 • Maksimal bygningshøjde (m)

  2

 • Maksimal bebyggelsesprocent

  85% beregnet ud fra den enkelte ejendom

 • Udstykningsforbud

  Udstykning er tilladt inden for rammeområdet

 • Min. miljøklasse

  2

 • Maks. miljøklasse

  4

 • Specifik anvendelse

  Let industri og håndværk

 • Bebyggelsens omfang og udformning

  Erhvervsbygninger med driftsanlæg, lagerbygninger, administrationsbygninger, butiksbebyggelse.

1.04.E.2(T10)