Rammer

Rammer, der aflyses ved vedtagelse af tillægget

1.04.E.2 - Kertemindevej
1.04.R.2 - Bøsbrovej

Nye rammer

De efterfølgende rammer bliver udlagt i tillægget.