Miljøvurdering

Der er truffet afgørelse om at planforslaget ikke skulle miljøvurderes.

Afgørelsen blev offentliggjort sammen med planforslagene.

Der er ikke modtaget klager over afgørelsen.