Baggrund og formål

Byrådet har vedtaget dette kommuneplantillæg for at give XL-BYG i Vorup nye muligheder for at udvide virksomheden. Formålet med kommuneplantillægget er:

  • At overføre et ca. 3,1 ha stort rekreativt område nord for XL-BYG til erhvervsformål.
  • At opføre nye bygninger i en højde på 12 m og 15 m.
  • At tilbageføre et ca. 0,7 ha stort areal fra erhvervsområde vest for XL-BYG til rekreative formål.

De ovennævnte ønsker ligger ud over de anvendelses- og byggemuligheder, som fremgår af den gældende Kommuneplan 2017. Derfor er dette Tillæg 10 til kommuneplanen udarbejdet og vedtaget.

Da ændringerne kun handler om XL-BYGs område, oprettes der en ny kommuneplanramme, 1.04.E.8, til dette formål. Det resterende erhvervsområde omkring Kertemindevej, 1.04.E.2, videreføres med de samme rammebestemmelser, dog med den undtagelse, at miljøklassen ændres fra 1-4 til 2-4, og at bestemmelserne for detailhandel ændres, fordi erhvervsrammen nu deles op på forskellige erhvervsrammer.

I forbindelse med udarbejdelse af tillægget er det vurderet, at grænsen mellem de to rammeområder 1.04.R.2 og 1.04.E.2 skal ajourføres ved Bogensevej, i forhold til en ændret arealanvendelse i dette område. Derfor overføres et ca. 0,6 ha stort areal fra rekreative formål til erhvervsformål ved Bogensevej 40. Det pågældende areal har været anvendt til erhverv de sidste 20 år, siden 1999.