Vedtagelsesproces

En kommuneplanproces starter ofte med udarbejdelse og vedtagelse af en planstrategi. Planstrategien beskriver hvilken udvikling, der har været siden vedtagelsen af sidste kommuneplan samt hvilken udvikling Byrådet ønsker for fremtiden. Randers Planstrategi blev vedtaget den 16. juni 2014. Planstrategi 2014 kan ses af boks.

Fordebat

Der blev gennemført en fordebat til Kommuneplan 2017 fra den 12. januar 2016 til den 9. februar 2016. I fordebatten kom 15 indlæg med ønsker, ideer og bemærkninger til kommuneplanrevisionen. Et samlet pdf dokument af alle indlæg samt resume og vurdering ses i boks.

Forslag til Randers Kommuneplan 2017

Forslag til Randers Kommuneplan blev vedtaget af Byrådet den 28. november 2016 og sendt i offentlig høring i perioden den 28. november 2016 til den 14. februar 2017.

I forbindelse med udarbejdelse af forslaget blev der lavet en forandringsrapport som beskriver alle ændringer fra Kommuneplan 2013 til forslag til Kommuneplan 2017. Forandringsrapporten kan ses af boks.

Der er kom 71 høringssvar fra borgere og foreninger samt fra statslige myndigheder. Et samlet pdf dokument med alle høringssvar ses af boks.

Behandling af høringssvar til forslaget

Byrådet har forholdt sig til bemærkningerne i forbindelse med vedtagelsen af planen. Behandlingen af bemærkningerne foregik ved et høringsnotat på Byrådsmødet den 2. maj. 2017. Høringsnotatet ses af boks.

Ud fra Byrådets behandling af høringssvarene den 2. maj blev kommuneplanen tilrettet. Disse tilretninger ses af ændringsnotatet. Ændringsnotatet ses af boks.

Derudover er der bemærkninger som Byrådet gerne vil imødekomme, men som kræver en ny offentlig høring. Disse behandles efterfølgende ved et kommuneplantillæg.

Endelig vedtagelse af kommuneplanen

Byrådet vedtog Randers Kommuneplan 2017 den 22. maj 2017.

Videre proces

Randers Kommuneplan 2017 kan ændres ved et kommuneplantillæg. Alle vedtagne kommuneplantillæg vil blive indarbejdet på denne hjemmesiden, så denne side altid vil være den opdaterede kommuneplan.