Restrummelighed - Erhverv

Statisk kort
Statisk kort

Restrummelighed er en beregning af de arealer, der er udlagt i kommuneplanen som rammer, men som ikke er anvendt/bebygget. Kommuneplanen planlægger for 12 år frem og formålet med at beregne restrummelighed er at tydeliggøre, at der ikke er udlagt flere kvadratmeter end, der forventeligt vil være behov for i de 12 år.

I tabel 1 ses restrummeligheden for erhverv i Kommuneplan 2017. De nye områder der er udlagt i Kommuneplan 2017 ses af tabel 2. Disse områder er inkluderet i tabel 1, men vises selvstændigt for, at det er tydeligt, hvilke områder der er nye. Som det ses er der kun sket mindre nye udlæg. Derudover er flere erhvervsarealer i Kommuneplan 2017 foreslået omdannet til blandet bolig og erhverv grundet den naturlige udvikling i Randers by. Disse ses af tabel 3.

Det vurderes at de nuværende erhvervsarealer vil være tilstrækkelig for de næste 12 år og at de nuværende erhvervsområder er placeret hensigtsmæssigt med to større arealer ved Sdr. Borup lige syd for Randers og Randers Havn.

 

Tabel 1. Rummelighed

 Område (Vejnavn) Ramme Hektar
 Randers Havn  1.02.E.16 83,28
 Randers Havn  1.02.E.17  19,28
 Hornbæk (Thomas Edisons Vej)  1.05.E.1 20,63
 Hornbæk (Gl. Viborgvej)  1.05.E.2 3,74
 Hornbæk (Viborgvej)  1.05.E.3 31,89
 Hornbæk (Fladbrovej)  1.05.E.4 2,23
 Hornbæk (Overvænget)  1.05.E.5 19,95
 Randers Nord (Blommevej)  1.07.E.2 2,59
 Randers Nord (Hadsundvej)  1.07.E.3 4,69
 Randers Nord (Langvangen)  1.07.E.5 1,82
 Paderup (Paderup Boulevard)  1.09.E.3 19,49
 Sdr. Borup (Engelsholmvej)  1.10.E.1 12,76
 Sdr. Borup (Gl. Århusvej)  1.10.E.10 63,83
 Sdr. Borup (Amstrupgårdsvej)  1.10.E.11 18,68
 Sdr. Borup (Århusvej)  1.10.E.12 8,82
 Sdr. Borup (Frederiksdalvej)  1.10.E.2 22,86
 Sdr. Borup (Gl. Århusvej)  1.10.E.8 9,18
 Sdr. Borup (Bækholm)  1.10.E.9 7,18
 Assentoft (Virkevangen)  2.01.E.3 3,51
 Assentoft (Langagervej)  2.01.E.5 30,00
 Langå (Industriparken)  3.01.E.1 2,45
 Langå (Randersvej)  3.01.E.2 1,88
 Langå (Drosselvej)  3.01.E.5 1,98
 Åben Land (Purhus)  4.00.E.1 11,72
 Åben Land (Terp Højgård)  4.00.E.2 2,92
 Fårup (Plantanvænget)  4.03.E.1 3,37
 Havndal (Jyllandsvej)  5.02.E.1 3,87
 Gjerlev (Mercurvej)  5.04.E.3 1,58
 Mellerup (Bavnevej)  5.06.E.2 1,51
Samlet hektar   417,69

 

Tabel 2. Nye eller udvidede rammer

 Område (Vejnavn) Ramme Hektar nyt
Sdr. Borup (Århusvej) 1.10.E.12 8,82
Sdr. Borup (Bækholm) 1.10.E.9 1,99
Mellerup (Bavnevej) 5.06.E.2 1,51
Samlet   12,26

 

Tabel 3. Rammer der annulleres eller foreslås omdannet*

Område (Vejnavn) Ramme Kp13 Ramme Kp17 Hektar
 Randers Midtby (Hospitalsgade)  1.01.E.1  1.01.BE.12 2,58
 Randers Midtby (Grenåvej)  1.01.E.2  1.01.BE.10 4,85
 Randers (Bådevænget)  1.02.E.14  1.02.R.22 3,09
 Randers (Mariagervej)  1.02.E.5  1.02.BE.3 og 1.02.BE.4 7,20
 Kristrup (Kristrupvej)  1.04.E.4  1.03.B.1 og 1.04.BE.1 1,25
 Vorup (Ribevej)  1.04.E.7  1.04.BE.8 3,80
 Sdr. Borup (Amstrupgårdsvej)  1.10.E.11  1.10.R.4 2,30
 Stevnstrup (Engvej)  3.02.E.1  3.02.BE.3 14,83
 Samlet     39,90 

*Se i øvrigt Forandringsrapporten for uddybende forklaring på de foreslåede omdannelser.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.