Restrummelighed - Bolig

Statisk kort
Statisk kort

Restrummelighed er en beregning af de arealer, der er udlagt i kommuneplanen som rammer, men som ikke er anvendt/bebygget. Kommuneplanen planlægger for 12 år frem og formålet med, at beregne restrummelighed er at tydeliggøre, at der ikke er udlagt væsentlig større arealer end der forventeligt bliver behov for i de 12 år.

Behovet for arealer til byudvikling beregnes med udgangspunkt i befolkningsprognosen. Der må som udgangspunkt ikke være en væsentlig større restrummelighed end der gennem befolkningsprognosen kan påvises behov for.

Konkret beregninger

I tabel 1 ses restrummeligheden for bolig i forslag til Kommuneplan 2017. Restrummeligheden er beregnet for alle rammeområder i enten hektar eller antallet af tæt/lav eller åben/lav byggeri. Beregningen af hektar er mål op mens beregningen af antallet af tæt/lav og åben/lav boliger er sket ud fra eksisterende lokalplaner, eller områder som allerede er udstykket. Derfor ses nogle rammeområder også flere gange. F.eks. 1.09.B.17, hvor en del er området ikke er lokalplanlagt, mens det område der er lokalplanlagt, er planlagt til både tæt/lav og åben/lav boliger - altså i alt tre felter i tabellen.

I befolkningsprognosen, som ses af link i boks, er det vurderet, at der er behov for knap 4.800 nye boliger i de næste 12 år. Restrummeligheden i Kommuneplan 2017 beregnes til 4.921 boliger, som det ses af tabel 1. Så indenfor Kommuneplan 2017 er der restarealer nok til den forventede byggeaktivitet i de kommende 12 år.

Generelt er landsbyerne ikke taget med i beregningen, da der som udgangspunkt ikke må planlægges for større boligområder i landzone. Der kan således være ledige enkeltrunde der ikke er medregnet. Undtaget er dog Albæk, hvor der er lokalplanlagt for et boligområde til 20 tæt/lav boliger.

I tabel 2 ses rammer der foreslås udlagt i Kommuneplan 2017. Disse er inkluderet i tabel 1, men vises her selvstændig for at se, hvad der er nyt i denne kommuneplan.


Tabel 1. Rummelighed

 Område (Vejnavn) Ramme hektar tæt/lav* åben/lav*
 Romalt (Kaskelotten)  1.03.B.3       10
 Romalt (Grinden)  1.03.B.4      114
 Romalt (Nordkaperen)  1.03.B.4    66  
 Vorup (Fuglsangsvej)  1.04.B.25  1,59    
 Hornbæk (Overvænget)  1.05.B.19   72   
 Hornbæk (Overvænget)  1.05.B.19      69 
 Hornbæk (Højgård)  1.05.B.7 30,27    
 Hornbæk (Himmelbovej)  1.05.B.8   21   
 Helsted (Nordskellet)  1.06.B.22  12,05     
 Helsted (Nordskellet)  1.06.B.23  10,69    
 Helsted (Nordskellet)  1.06.B.24  8,39    
 Helsted (Nordskellet)  1.06.B.25 16,84    
 Dronningborg/Tjærby  1.08.B.12 10,38    
 Dronningborg (Rosenholmvej)  1.08.B.13     9
 Dronningborg (Rosenholmvej)  1.08.B.13 28,89    
 Dronningborg/Tjærby  1.08.B.14 1,81    
 Dronningborg/Tjærby  1.08.B.14     63
 Dronningborg/Tjærby  1.08.B.2   6  
 Dronningborg/Tjærby  1.08.B.2     26
 Dronningborg/Tjærby  1.08.B.3     113
 Randers syd/Munkdrup  1.09.B11     21
 Randers syd/Munkdrup  1.09.B.12 14,31    
 Randers syd (Clausholmvej)  1.09.B.14 12,68    
 Randers syd (Clausholmvej)  1.09.B.15 6,23    
 Randers syd (Clausholmvej)  1.09.B.16 6,37    
 Paderup (Paderupvej)  1.09.B.17 3,75    
 Paderup (Paderupvej)  1.09.B.17   50  
 Paderup (Paderupvej)  1.09.B.17     6
 Assentoft Øst  2.01.B.12 23,24    
 Assentoft (Gyldenlund)  2.01.B.14 4,24    
 Assentoft (Langdalen)  2.01.B.3     30
 Assentoft (Langdalen)  2.01.B.3   84  
 Assentoft (Langdalen)  2.01.B.3     10
 Assentoft/Høgedalsgård  2.01.B.4 1,55    
 Langå (Godset)  3.01.B.10     10
 Langå Nord  3.01.B.11 13,55    
 Langå (Skovlystvej)  3.01.B.3 3,63    
 Langå (mindre områder i byen)  3.01.B.8     32
 Langå Nord  3.01.B.9   53  
 Langå Nord  3.01.B.9     24
 Spentrup (Birke Allé)  4.01.B.5     54
 Spentrup (Birke Allé)  4.01.B.5 1,74    
 Lokalbyer        
 Stevnstrup (Snehvidevej)  3.02.B.4 10,76    
 Stevnstrup (Landsbygaden)  3.02.B.8 3,21    
 Stevnstrup (Landsbygaden)  3.02.B.9 3,07    
 Haslund (Hammelvej)  3.03.B.4   70  
 Øster Bjerregrav (Rugvænget)  4.02.B.18 2,93    
 Øster Bjerregrav (Rugvænget)  4.02.B.2     18
 Øster Bjerregrav (Rugvænget)  4.02.B.2   32  
 Fårup (Kastanievænget)  4.03.B.4   16  
 Fårup (Poppelvænget)  4.03.B.5 1,32    
 Fårup (Granvænget)  4.03.B.6     4
 Asferg (Kollerupvej)  4.04.B.1 1,25    
 Asferg (Søndergade)  4.04.B.7     7
 Ålum (Charlotte Amalievej)  4.06.B.1     8
 Harridslev (Lundsbjergvej)  5.01.B.1     15
 Harridslev Syd  5.01.B.2 5,67    
 Harridslev (Vangvejen)  5.01.B.3     16
 Harridslev (Mælkevejen)  5.01.B.7     10
 Harridslev (Harridslevvej)  5.01.B.8 0,72    
 Harridslev (Harridslevvej)  5.01.B.8     10
 Harridslev (Basager)  5.01.B.9     43
 Havndal (Orionvej)  5.02.B.1 1,66    
 Havndal (enkelte grunde)  5.02.B.1   6  
 Havndal (Klattrupgade)  5.02.B.2 5,20    
 Havndal (Laursensvej)  5.02.B.5 5,29    
 Øster Tørslev (Kirkehøjvej)  5.03.B.2     6
 Øster Tørslev (Bakkevænget)  5.03.B.8     20
 Gjerlev (Tønagervej)  5.04.B.5   8  
 Gjerlev (Tønagervej)  5.04.B.5 3,98    
 Mellerup (Åstrupvej)  5.06.B.2 1,96    
 Mellerup (Lergravsbakken)  5.06.B.3     14
 Mellerup (Lergravsbakken)  5.06.B.3   20  
 Mellerup (Amtsvejen)  5.06.B.4 0,51    
 Hald (Kirkebakkevej)  5.07.B.1 1,32    
 Udbyhøj (Færgevej)  5.10.B.1   21  
 Udbyhøj (Færgevej)  5.10.B.2   21  
         
Landsbyer        
Albæk (Nedre Vej) 5.08.B.2   20  
         
 Samlet ha   257,30    
 Samlet antal boliger   3.602* 566 753
 Boliger i alt       4.921

*1 Der er beregnet med ca. 10 åben/lav boliger pr. ha i områder alene med åben/lav og ca. 20 tæt/lav boliger pr. ha. i områder alene med tæt/lav. Mange af de nye boligområder er udlagt til blandet byggeri og derfor regnes der med et gennemsnit på 14 boliger pr. ha.

*2 Udlagt i lokalplan og/eller udstykket til tæt/lav eller åben/lav byggeri.

Tabel 2. Nye rammer

 By/bydele  Ramme hektar
 Vorup (Fuglsangsvej)  1.04.B.25  1,59
 Helsted (Nordskellet)  1.06.B.22  12,05
 Helsted (Nordskellet)  1.06.B.23  10,69
 Helsted (Nordskellet)  1.06.B.24  8,39
 Helsted (Nordskellet)  1.06.B.25  16,84
 Assentoft/Høgedalsgård  2.01.B.4  1,55
     
 Samlet ha    51,11
 Samlet antal boliger   716

*1 Der er beregnet med ca. 10 åben/lav boliger pr. ha og ca. 20 tæt/lav boliger pr. ha. Mange af de nye boligområder er udlagt til blandet byggeri og derfor regnes der med et gennemsnit på 14 boliger pr. ha.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.

LÆS MERE

Befolkningsprognose 2017-2029

Befolkningsprognoser - Randers Kommune