Randers

Randers er kommunens langt største by som dækker et areal på ca. 8.200 ha og har ca. 60.000 indbyggere. Randers by er kommunens kommunecenter. Området er især karakteriseret ved kyststrækningen langs Randers Fjord og Gudenå samt den tætte bymæssige bebyggelse.

Området udgøres af Randers by, forstæder nord og syd for Randers Fjord og Gudenåen. Byen er inddelt i 10 bydele med hver deres karakteristika. De 10 bydele kan du se i menuen til venstre og hvis du klikker på dem kan du læse mere om den enkelte bydel.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.