Trudstrup

Statisk kort
Statisk kort

Trustrup ligger højt i landskabet over Ølst, hvor Trustrup Bakker og Alling Ådal tegner et spektakulært landskab. Landsbyen lig­ger fint i en blød slugt på bakkens nordside, med et flot vue ud over det stærkt faldende landskab.

Landsbyens struktur er meget original og den gamle slynge­de vej snor sig stadig gennem Trustrup med den gamle forte omkring den. Forten var i gamle dage landsbyens fælles jord og afgrænsningerne er stadig synlige i landsbybil­ledet.

I Trustrup står de store gårdanlæg, særligt i landsbyens øst­lige ende, stærkt sammen og skaber fine rumlige oplevelser. Næsten alle de gamle gårde er helt eller delvist bevaringsvær­dige, uden dog at udmærke sig enkeltvist. Trustrup fremstår samlet som en meget fin original og velbevaret landsby.

Ankomst til Trustrup fra øst ad Trustrupvej.

Læs mere om Trustrup i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.