Stangerum

Statisk kort
Statisk kort

Stangerum er beliggende i bunden og på nordsiden af en blød dal og gennemskæres af den trafikerede Hadsundvej. Naturligt nok har man forsøgt at skærme be­byggelsen på begge sider af vejen for trafikstøj, hvilket giver landsbyen et lidt lukket og opdelt præg. Øst for vejen lig­ger et lille gadekær med velpassede udenomsarealer. Tæt på findes en gammel brønd, som bidrager til en idyllisk lands­bystemning.

Bygningsmassen i Stangerum tæller fortsat syv gårdanlæg, hvilket er en stor del af de oprindelige otte, som kan tælles på ældre kort. Desuden findes en række mindre huse i landsbyen.

Ladebygning ved Hadsundvej 620 - rustik og uforfinet, men fuld af fortælleværdi.

Stangerum har et fin forte-miljø med gadekær, brønd og mindesten.

Der er lavet SAVE-registreringer i byen.

Læs mere om Stangerum i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.