Stånum

Statisk kort
Statisk kort

Stånum ligger på plateauet øst for Brusgård Møllebæk, omgi­vet af landbrugsjord til tre sider. Umiddelbart nord for Stånum ligger Ringvej syd. Gårdene i landsbyen er med til at definere vejenes forløb, men hverken strukturen eller bygningsmassen er udpræget karak­teristisk.

Stånum ligger i et område, der i Kommuneplanen er udpeget til fremtidig byvækst som en del af Randers Syd. I principplanerne for Randers Syd er der sikret store rekreative områder omkring landsbyerne Stånum og Munkdrup, som kan medvirke til, i nogen grad at opretholde deres relation til det åbne landskab.

Stånum er i dag en fritliggende landsby med et åbent miljø.

Naturen og landskabet omkring Stånum med Paderup Mose og Brusgård Møllebæks udspring herfra, har stor rekreativ værdi. Der er flere små slugter med stejle skrænter tæt ved byen. Flere steder er der flotte kig ud over landskabet og landsbyens sammenhæng med det åbne land, er en bærende kvalitet, som der bør værnes om ved fremtidig byvækst.

Det anbefales, at der under planlægningen af den fremtidige byvækst tages hensyn til det karakteristiske morænelandskab omkring Stånum og Munkdrup og i særdeleshed den karakteristiske Brusgaard Møllebæk-dal.

Læs mere om Stånum i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.