Robdrup

Statisk kort
Statisk kort

Robdrup ligger i et flot landskab, hvor den brede Alling Ådal danner rygraden. Robdrup ligger på kanten af det brede dal­strøg for foden af Trustrup Bakker.

Landsbyen udgør et fint karakterisk miljø, der vidner om et effektivt og rigt lille produktionssamfund. Gårdene i Robdrup er store og den originale struktur har ikke ændret sig meget gennem tiden. Endvidere anes Robdrups gamle forte stadig, men den er kun delvist intakt, idet en del af den er ind­draget til privat have.

Landsbyens struktur illustrerer stadig en gammel tradition med meget tætliggende gårde, og hvor den gamle forte fort­sat er ubebygget. Landbrugssammenlægninger har gjort, at en stor del af bygningsmassen ikke længere er i brug, hvilket har sat sit præg på deres stand.

Originaliteten og den fortællende værdi landsbyen besidder, er ikke at finde ret mange andre steder i Randers Kommune. Gårdanlæggene og den struktur de sammen tegner, er ganske særlig.

Robdrup udgøres af fire store gårde, her et kig gennem porten til Robdrup Byvej 15.

Robdrups fine miljø er afhængig af, at alle gårde i grup­pen bevares. Blot en enkelt gårds forsvinden vil betyde et markant tab for sammenhængen.

Det gamle forteareal og bebyggelsesstrukturen er bevaret, hvilket er en stor kvalitet, som kan fremhæves yderligere.

Et vigtigt element for oplevelsen af gårdsamlingen er det åbne landskab omkring Robdrup. Dels det flade forland langs Robdrupvej og dels Alling Ådals brede strøg som bag­grund for gårdene.

Læs mere om Robdrup i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.