Over Fussing

Statisk kort
Statisk kort

Over Fussing har en meget flot beliggenhed på bakkedraget vest for Øster Bjerregrav. Mod syd er der udsigt over Fus­sing Sø og mod nord den brede Skals Ådal. Bebyggelsen er i meget blandet stand, lige fra nybyggede parcelhuse til ældre mindre byhuse, beliggende helt ud til asfalten.

Over Fussing har fine landskabelige kvaliteter, som bør varetages ved planlægning af ny bebyg­gelse. Her tænkes særligt på de fine kig og udsigter.

Mellem bebyggelsen på nordsiden af Over Fussingvej åbner der sig fantastiske kig ned over den brede Skals Ådal.

Over Fussing er i en overgangsfase, hvor sammenbygning med Øster Bjerregrav vil medføre ændringer for byen.

Sammenbygningen af Øster Bjerregrav og Over Fussing bør udføres på en måde, så historien om de to selv­stændige bysamfund fortsat er tydelig.

Udbygning af de to byer bør ikke ske mod nord, hvor landskabet falder ned mod Skals Ådal, da dette land­skabstræk er af stor oplevelsesmæssig værdi.

Der er lavet SAVE-registreringer i byen.

Læs mere om Over Fussing i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har udarbejdet en udviklingsplan i samarbejde med Øster Bjerregrav, som kan ses ved link i boks.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.