Krogsager

Statisk kort
Statisk kort

Krogsager ligger på toppen af en fremskudt bakke, med ud­syn over Oksenbækdalen. Landsbyen ligger fint samlet på bakketoppen omkring et lille gadekær.

Krogsager består af en lille samling gårde, der indgår i fin dialog med hinanden på tværs af Krogsagervej, der skærer sig gennem bakken i en hulning. Gårdene ligger tæt, men er desværre spredt i forhold til deres oprindelige placering helt tæt omkring gadekæret. Ingen af gårdene kan siges at være direkte bevaringsværdige, men de er alle umistelige for landsbyrummet.

Gadekæret i Krogsager.

Krogsager har under 50 indbyggere, men er en relativt velholdt lands­by. De få gårde udgør selve landsbyen, som derfor er ekstremt følsom overfor udtynding i strukturen.

Der er lavet SAVE-registreringer i byen.

Læs mere om Krogsager i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.