Klattrup

Statisk kort
Statisk kort

Klattrup er en lille samling gårde, beliggende omkring et vejkryds i en blød vestvendt slugt. Omkring landsbyen er landskabet blødt, bakket, med opdyrkede marker hele vejen rundt. Klattrup er i sin struktur stort set uændret gennem 200 år. Gårdene, der i dag ikke længere er i drift, ligger fortsat som intakte firlængede anlæg tæt omkring vejkrydset og skaber et karakteristisk rumforløb. Denne struktur er flot og særdeles bevaringsværdig.

Gårdene ligger usædvanlig tæt omkring vejkrydset i Klattrup.

Klattrup er sårbar overfor de forandringer, der løbende sker i landbrugserhvervet, hvorfor gårdene allerede er funktionelt forældede. Klattrup er særligt sårbar, da landbrugsbygnin­gerne udgør hele landsbyens struktur. Ingen landbrug - ingen Klattrup.

Læs mere om Klattrup i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.