Jennum

Statisk kort
Statisk kort

Landskabet omkring Jennum er fladt og vidtstrakt, og landsbyen ligger i en meget flad sænkning i terrænet omkring Dyssehøjvej. Jennum har ikke ændret sig meget gennem tiden. Kun få gårde er udskiftet med anden småhus­bebyggelse, og vejstrukturen er intakt med få undtagelser.

Kun enkelte bygninger er bevaringsværdige, men mange af den lille landsbys gårde og småhuse er af betydning for rumdannelsen og landsbyens helhed. Særligt opleves et fint miljø omkring Dyssehøjvej 4-20.

Jennum er meget sårbar overfor fortsat udbygning af Spen­trup. Det frie landskabsstrøg der deler de to byer, bør bevares, så Jennums fritliggende karakter opleves lige så stærkt i fremtiden.

Den gamle banelinje danner grænsen for, hvor tæt der bør bygges på Jennum. På den måde sikres og synliggøres et historisk element i landskabet, samtidig med at Jennums karakter af fritliggende landsby bevares.

Der er lavet SAVE-registrering i byen.

Dyssehøjvej 6 udgør et fint lille miljø i Jennum.

Læs mere om Jennum i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.