Floes

Statisk kort
Statisk kort

Landskabet omkring Floes skråner ned mod Randers Fjord. Landsbyen ligger fint på en blød bakke i det skrånende landskab.

Floes har ændret sig meget lidt gennem de sidste 200 år. En gruppe småhuse har erstattet et gårdanlæg og landsbyens forte er delvist udvisket. Vejstrukturen i Floes er nogenlunde intakt. Størstedelen af gårdene er ikke længere i drift.

Grundvej snor sig gennem Floes. Her ankomst fra øst.

Floes er yderst sårbar overfor gårdnedlæggelser. De spor der er tilbage i landskabet mellem Floes og Langkastrup af tidligere tiders vejforløb bør bevares som naturstier o.lign., da sporene er en vigtig del af den historiske fortælling.

Læs mere om Floes i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.