Fløjstrup

Statisk kort
Statisk kort

Fløjstrup er Randers Kommunes forpost mod øst, beliggen­de på et næs mellem Alling Ådal og det brede Fløjstrup Kær.

Fløjstrup ligger på en markant landskabelig grænse, med herlighedsværdier i Fløjstrup Skov mod nord og Alling Å mod syd. Landsbyen har et stort potentiale i sin nære relation til naturen og landskabet omkring den.

Fra de grønne arealer øverst i Fløjstrup er der udsigt over Alling Å og Vester Alling i Norddjurs Kommune.

En stor del af landsbyens bebyggelse er af ældre dato og kræver løbende vedligehold. Det relativt lille antal huse og gårde gør, at det er svært for det enkelte hus at gemme sig i mængden. Samtidig er det også en stor mulighed for den enkelte bygning, at træde i karakter og skille sig positivt ud.

Det samme gælder udenomsarealerne, græsrabatter og forhaver, som har en enestående mulighed for at forløbe som et grønt tæppe gennem byen, i sammenhæng med engene. Den skarpe overgang mellem vejens asfalt og de grøn­ne rabatter er et træk der kan dyrkes og forstærkes.

Udvikling af Fløjstrup sker udelukkende ved huludfyld­ning.

Landsbyens karakteristiske forsamlingshus ''Vognen'' og fællesarealet øst for denne, bør bevares til beboernes fælles brug og gavn.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen og byen er ikke registreret i Landsbyregistreringen fra 2011.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.​