Askildrup

Statisk kort
Statisk kort

Askildrup er en mindre samling af gårde, placeret i en mar­kant slugt. Den spredte gårdstruktur er meget intakt og er stort set uændret gennem 200 år. Flere gårde har fundet ny anvendelse og landsbyen synes generelt velholdt.

Askildrup er en velfungerende landsby, der fore­kommer meget livlig, sin størrelse taget i betragtning. Dette skyldes ikke mindst Askildrup Maskincenter og have-/livsstilsbutikken ''Idéen fra Féen''. Sidstnævnte drives i Høgstedgaard, der er vurderet som meget bevaringsværdig. Høgstedgaard ligger i fin relation til Bøgelundsvej sammen med et grønt område, en sø og et mindre vandløb.

Høgstedgaard har fine velbevarede og bevaringsværdige bygninger.

Den resterende bebyggelse i Askildrup er ikke bevarings­værdig isoleret set, men er af stor betydning for landsbyens rummelighed struktur. Bebyggelsen tilpasser sig endvidere meget fint den lavning i landskabet, som Askildrup ligger i. Landskabet i samspil med gårdene, har altså meget stor betydning for det fine landsbymiljø, der hersker i landsbyen.

Askildrup er en meget fint afgrænset landsby, qua sin place­ring i landskabet. Her ligger Askildrup i en tætomsluttende lavning, med bakker der omgiver landsbyen til alle sider. Landsbyens beplantning understøtter dette. Yderligere er det flotte gårdanlæg, der sammen med landskabet skaber den visuelle landsbygrænse.

Askildrup er meget original i sin struktur og viser et flere hundrede år gammelt gårdmønster. Strukturen er sårbar overfor enhver ændring, tilføjelse eller nedrivning. Askildrup bør fortsat udgøre et meget originalt eksempel på en slynget vejby. Der bør derfor værnes om strukturen og ikke fjernes eller tilføjes bebyggelse uden blik for helheden.

Det anbefales, at man ikke udvider byen udad til. Man bør i stedet arbejde med, at udskifte bebyg­gelse i dårlig stand med nyt, der passer ind i Askildrups overordnede karakter, skala og byggestil.

Askildrup i slugten set fra Askildrupvej.

Læs mere om Askildrup i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.

 

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.