Østrup

Statisk kort
Statisk kort

Østrup medregnes, trods sin placering i de høje bakker, ofte som én af De Nedre Byer.

Sydvest for byen ligger et gammelt voldsted, som i dag er bevokset med krat. Voldstedet er næsten usynligt, men har en spændende historie og har potentiale til at blive et fint rekreativt udflugtsmål, i kraft af sin placering med udsigt over Randers Fjord.

Hvor Albæk, som "moderby" blandt De Nedre Byer, har udviklet sig med skole, kirke og servicefaciliteter, har de to udflytterbyer Vestrup og Østrup, holdt sig til landbrugsdriften. Fra oprindeligt at have bestået af fire sammenbyggede gårdanlæg er Østrup i dag en mere spredt bebyggelse. Flere af gårdene er dog meget fint vedligeholdte.

Borggyden 4

Der er lavet SAVE-registreringer i byen.

Læs mere om Østrup i Landsbyregistreringen se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.

 

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.