Udbyhøj

Statisk kort
Statisk kort

Byen Udbyhøj er opstået omkring Færgevej, som er vejen der fører hen til færge­stedet. Bebyggelsen har gennem mange hundrede år, blot bestået af få gårde og huse, langs denne vej.

I 1800-tallet voksede byen som følge af både havneaktivi­teter og udvikling i landbruget. Der har også stået en mølle i byen.

Udbyhøj er en blanding af nyt og gammelt med relation til både fjorden og landbruget.

Siden 1960 er Udbyhøj vokset med store parcelhusområder, og der er opført et sommerhusområde øst for byen.

Umiddelbart syd for Udbyhøj ligger en camping­plads, der åbnede i 1974. I maj 2012 blev lystbådehavnen indviet.

Placeringen ved udmundingen af Randers Fjord er unik og giver Udbyhøj attraktionsværdi som lystbådehavn, og som rekreativt område i kraft af den gode strand, naturværdierne og de rolige omgivelser.

Udbyhøj strand tiltrækker både turister og lokale.

Der er fortsat enkelte ledige grunde til åben-lav boligbebyggelse spredt i byen, og der er desuden udstykket et boligområde i den nordlige del af byen med flere ledige byggegrunde. Udbyhøj har dermed gode udviklingsmuligheder, inden for kommuneplanens rammer.

Læs mere om Udbyhøj i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har lavet udviklingsplan i samarbejde med Sødring, se link i boks.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.