Stevnstrup

Statisk kort
Statisk kort

Stevnstrup har gennemgået en voldsom udvikling. Først fra landsby til stationsby med banens anlæggelse og siden til boligby med store parcelhusområder. Stevnstrups ældste del, den oprindelige landsby, har ændret sig meget, og kun lidt af den originale bebyggelse eksisterer stadig. Der er dog enkelte bygninger og den karakteri­stiske snoede vej i bunden af den lille slugt som er bevaret, og er en vigtig del af fortællingen om Stevnstrups opståen.

Parcelhusene dominerer bakkerne i Stevnstrup.

Stevnstrup er til tre sider omgivet af brede, dybe dalstrøg, og byen har gennem sin udvikling forholdt sig fint til dette. Kun stationsbydelen har ikke taget højde for landskabet på samme måde, da man her har udstykket uafhængigt af topo­grafien. Bebyggelsen er her udlagt på en stram linje langs Stationsvej.

Der er fortsat mange byfunktioner i Stevnstrup med både skole og børnehaver, idrætshal, indkøbsmuligheder samt flere mindre erhvervsdrivende.

Der er fortsat ledige grunde til åben-lav boligbebyggelse i det nordvestlige Stevnstrup, og der er desuden udlagt større arealer til boligområder. Ledige erhvervsgrunde findes i den sydlige ende af byen, hvor der også med kommuneplanen udlægges et område til blandet bolig og erhverv med mulighed for nye boliger. Stevnstrup har dermed udviklingsmuligheder for en lang periode, inden for kommuneplanens rammer.

Læs mere om Stevnstrup i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har lavet udviklingsplan for byen, se link i boks.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.