Råsted

Statisk kort
Statisk kort

Råsted og Terp ligger på Kousted Ådals skråninger. Omkring Hobrovej er landskabet reguleret, så husene ligger på hyl­der med skrænter ned til åen eller ud til vejen.

Råsteds historiske del ligger øst for Hobrovej, og det er her den største andel af bevarede gårde og huse samt kirken ligger. Den snoede Houmarksvej har et fint bevaret forløb, og der ligger flere bevaringsværdige bygninger langs vejen som f.eks. den gamle rytterskole og gården Houmarksvej 12. Råsted har før i tiden haft en meget stor og markant forte, men forten er i dag bebygget og derfor svær at få øje på.

Bebyggelsen vest for Hobrovej er af nyere oprindelse. Den vejorienterede husrække langs Hobro­vej er meget synlig og tæller flere tidligere kulturhistorisk vigtige bygninger som snedkeren, smedien m.fl.

Det gamle snedkeri (bagved) er ombygget til beboelse på en flot tilpasset måde.

Der er byggemuligheder i Råsteds østlige del og langs med Hobrovej.

Læs mere om Råsted i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.