Mellerup

Statisk kort
Statisk kort

Mellerup har en helt unik beliggenhed på skrænten over Randers Fjord. Den oprindelige landsby udgør landsbyens nordvestlige del. De nyere boligområder ligger på den øvre del af skrænten og har en fantastisk udsigt mod øst udover fjorden.

Mellerups store parcelhusområde set fra lystbådehavnen.

Nordøst for byen, i landskabet nedenfor skrænten, ligger en del spredt bebyggelse, som med tiden har udviklet sig til reelle boligkvarterer med en fin tilknytning til fjordlandska­bet.

Østerbro er opført som fritidshuse, men mange er udbygget til helårsbeboelse over tid.

Andelstiden, samt en meget aktiv Grundtvigsk bevægelse, har sat sit tydelige præg på byen med flere skoler, som fort­sat er aktive og tilfører dagligt liv til byen. Serviceudbuddet i Mellerup tæller foruden skolerne også lystbådehavnen og færgelejet.

Der er planlagt store områder til udstykning både sydvest for den gamle landsbymidte og nord for Amtsvejen.

Læs mere om Mellerup i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har lavet udviklingsplan for byen, se link i boks.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.