Havndal

Statisk kort
Statisk kort

Havndal er med sine 1.200 indbyggere et af de største lokalbyer i kommunen. Havndal har et bredt serviceudbud med skole, idrætshal, ældrecenter, indkøbsmulighed og en bager.

Havndal ligger på kanten af et engdrag, der strækker sig fra byen og mod nord til Mariager Fjord. Byen er opstået omkring Randers-Hadsund-banen, som blev indviet i 1883 og nedlagt i 1969. Vesterbro/Østerbro tegner fortsat stationsbyens karakteristiske toetagers struktur. Udviklingen har i denne periode gået stærkt, og den er fortsat op gennem 1960'erne og 70'erne med udstykning af store parcelhusområder. Boligområderne ligger primært syd for banen op over de bløde bakker.

Den grønne struktur omkring Havndal udgøres af området omkring Udbyover sø, Trudsholm plantage ca. 500 m nord for byen og en mindre skovklædt slugt sydvest for Håndværkervænget. En sti omkring Udbyover sø, anlagt på initiativ af borgerne, har gjort søen til et mere tilgængeligt rekreativt område, hvor der er mulighed for at nyde naturen og dyrelivet.

Udbyover Sø er et fint rekreativt element tæt ved Havndal.

Havndal er udpeget som kulturmiljø på baggrund af udvik­lingen som ren stationsby. Før banen blev anlagt, lå der ingen landsby, som det ellers er tilfældet med de øvrige sta­tionsbyer i Randers Kommune. Det er vigtigt at fremtidig bebyggelse i stationsbymiljøet støtter op om de karakteristiske stationsbytræk.

Stationsbykarakteren er stadig tydelig i Havndal.

Der er fortsat enkelte ledige grunde til åben-lav boligbebyggelse forskellige steder i Havndal. Herudover er der flere områder udlagt i kommuneplanens rammer hvor der er mulighed for boliger. Ledige erhvervsgrunde findes i den vestlige del af byen. Havndal har dermed udviklingsmuligheder for en lang periode, inden for de eksisterende rammer.

Læs mere om Havndal i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har lavet udviklingsplan for byen, se link i boks.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.