Harridslev

Statisk kort
Statisk kort

Harridslev har oplevet en kraftig udbygning af parcelhuskvarterer si­den 1960'erne. Den oprindelige landsby ligger umiddelbart nord for disse, men fungerer stadig som byens centrum. Byudviklingen har overordnet fulgt de historiske linjer.

Harridslev er beliggende i et relativt fladt landskab og fra byen strækker der sig hegn, diger og veje ud i alle retninger, som fortæller om udskiftningstidens opdeling af landbrugsjor­den fra fælles- til privateje. Fra syd skærer en blød slugt sig gen­nem landskabet og danner en grænse for byudviklingen mod sydøst.

Stort set alle landsbyens servicefunktioner er samlet i den gamle bymidte. Her findes mange forskellige byfunktioner så som indkøb, kirken, børneinstitution, ældrecenter og forsamlingshus mm. Lidt mod øst ligger Korshøjskolen. Udbyhøjvej dominerer miljøet kraftigt.

Udbyhøjvej dominerer Harridslevs gamle landsbymidte.

Der er fortsat et stort antal ledige grunde i den sydlige del af byen til åben-lav boligbebyggelse og muligheden for tæt-lav bebyggelse ved Harridslevvej.

Læs mere om Harridslev i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har lavet udviklingsplan for byen, se link i boks.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.