Hald

Statisk kort
Statisk kort

Hald er højt beliggende, og opfattes naturligt som hele egnens centrum. Landskabet falder til alle sider. Især mod nord er udsigten betagende og næsten uendelig.

Byudvikling er primært sket på byens vestlige side bl.a. på grund af anlæggelsen af Hadsundvej. Hald ligger dog stadig markant på toppen af bakken, hvilket er et flot træk ved byen.

Hald var i 1800-tallet en meget stor landsby bestående af omkring 30 store gårde. I midten af Hald er gårdene udskif­tet med byhuse, men på landsbyens sydside, særligt mod øst, ligger flere store anlæg fortsat og skaber en meget flot ankomst til byen. Hovedparten af gårdene er ikke længere i drift.

Gårdbebyggelsen i Halds østlige del.

Hald huser næsten 400 indbyggere og er i kraft af sin høje beliggenhed og udsigtskvaliteter, attraktiv som boligby. Der er flere byggemuligheder i Halds nyere nordlige del.

Læs mere om Hald i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har lavet en udviklingsplan for byen som kan ses ved link i boks.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.