Asferg

Statisk kort
Statisk kort

Asferg ligger i et bakket landskab med den store Asferg Mose øst for byen. I alle andre retninger strækker de opdyrkede marker sig ud over bakkerne.

Asferg har samlet momentum i de to primære vækstperioder i landsbyens historie; andelstiden omkring år 1900 og parcelhus-tiden efter 1960. Asferg har i dag så stort et opland, at både købmanden, ved hjælp af stærke lokale kræfter og skolen er bevaret. Desuden er der aktivitet i forsamlingshuset, der ligger centralt i byen.

Købmanden lever med stærk lokal opbakning.

Netop miljøet omkring det gamle vejkryds er en af Asfergs styrker. Her ligger foruden forsamlingshuset, kirken, skolen og præstegården, der alle er karakteristiske bygninger.

Der er kun få af de gamle gårde tilbage i Asferg. Præstegården er pænt vedlige­holdt og udgør et flot lille miljø i landsbyen. Den er desuden allerede på listen over kulturmiljøer i Randers Kommune. Også den gamle skole er værd at bevare. Skolens gamle rødstensbygning fra 1914 er fortsat i brug og dominerer skolekomplekset, der er udbygget af flere omgange.

Syd for Præstegården er der byggemuligheder i det allerede udstykkede "Æblehaven", ligesom jorden syd for et par af Asfergs centralt beliggende tidligere gårde, er udpeget som byggemulighed.

Læs mere om Asferg i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.