Øster Bjerregrav

Statisk kort
Statisk kort

Den gamle del af Øster Bjerregrav ligger i en flad slugt, men omkring kirken byder landskabet på fine niveau­spring. Byen har bredt sig mod syd og vest og indtager i dag hele den flade bakketop. Det betyder, at der er udsigt over et let faldende landskab fra byens kant helt fra nordvest til øst. Særligt udsigten over Bjerregravholm og Skals Ådal er flot med både marker, moser og skove.

Ankomsten til Øster Bjerregrav fra nord byd på et fint kig til kirken og ud over landskabet.

Øster Bjerregrav har gennemgået en kraftig udvikling. Alle­rede i 1800-tallet var landsbyen relativ stor og talte omkring 30 gårde. Men udviklingen er især sket siden 1960, hvor der er kommet store parcelhuskvarterer og erhvervsområder til. Byens oprindelige struktur er blevet utydelig gennem årene, som følge af den kraftige udvikling, men flere af de oprindelige vejforløb kan spores i bybilledet. Kun få af de gamle gårde ligger tilbage, men særlig byens østlige del er præget af landbrugsdrift.

DagligBrugsen og tanken er et naturligt mødested i byen.

Der er fortsat mange byfunktioner i Stevnstrup med blandt andet skole og børnehave, ældrecenter, indkøbsmuligheder samt flere mindre erhvervsdrivende.

Der er fortsat ledige grunde til åben-lav boligbebyggelse i det nordlige Øster Bjerregrav, og der er desuden udlagt arealer til boligområde i den sydvestlige del af byen. Enkelte ledige erhvervsgrunde findes på Erhvervsparken i den østlige del af byen. Øster Bjerregrav har dermed gode udviklingsmuligheder, inden for kommuneplanens rammer.

Læs mere om Øster Bjerregrav i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har lavet udviklingsplan for byen, se link i boks.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.

LÆS MERE

Landsbyregistreringen

Udviklingsplan for Øster Bjerregrav og Over Fussing