Ålum

Statisk kort
Statisk kort

Ålum ligger i en flad sideslugt til Nørreådalen med store skovarealer lige nord for. Skovene er af stor rekreativ værdi, ikke kun for Ålums beboere, men for mange naturelskere i oplandet.

Ålum ligger egentlig i slugten omkring en forhøjning, hvorpå kirken er opført. Ålum er udbygget langs Gl. Viborgvej og med parcelhuskvarterer både mod øst og vest. Parcelhus­kvartererne ligger på de jævne skråninger, hvor kun forreste husrække har udsigt over Nørreådalen.

Ålum Kirke med sine karakteristiske rødkalkede bygninger.

Der er næsten ingen af de gamle gårde tilbage i Ålum. Det er i højere grad forløbet langs Gl. Viborgvej med det gamle mejeri, brugsforeningen og det gamle købmandshus, der tegner byen. Men også miljøet omkring kirken er originalt i sin struktur.

Ålum har en meget attraktiv beliggenhed og Brugsen med tilhørende tankstation, er et stort aktiv for landsbyen. Byen byder på mange af de kvaliteter, der forbindes med landsbylivet. Ikke mindst det rolige miljø, en synlig historie og kontakten til naturen.

Der er byggemuligheder i Ålums vestlige del på Charlotte Amalievej.

Læs mere om Ålum i Landsbyregistreringen, se link i boks.

Borgerne har ikke lavet udviklingsplan for byen.

STATUS PÅ PLAN

Kommuneplan 2017 er gældende fra den 24. maj.